Onderhoud voor de zonneboiler

 Zorg voor een goed werkend systeem.

Belangrijk voor de werking van het systeem

Een HRsolar zonneboilersysteem heeft weinig onderhoud nodig. Wel is het belangrijk dat het zonneboilersysteem geïnspecteerd wordt door een erkende installateur. Op die manier blijft de zonneboiler is goede conditie en voorkom je terugval in rendement. Tijdens een onderhoudsbeurt kijk je als installateur het hele systeem na, inclusief leidingen, de pomp en de zonneboiler zelf.  

magnifying glass on white table

Onderhoud 1x per 2 jaar

Tijdens het onderhoud worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Check van functionaliteit van het systeem.

  • Controle druk van het systeem en expansievat.

  • Check beschermingsgraad van het water/glycolmengsel.

Wij adviseren om het systeem preventief eens per vier jaar volledig te spoelen en het glycol te vervangen. Voor het spoelen en luchtvrij vullen van het systeem is een vulpompkar benodigd.

Systeem ontluchten en vullen

De vulpompkar is noodzakelijk om de zonneboiler eenvoudig te vullen met het water-glycolmengsel. Ook kan de vulpompkar gebruikt worden om het systeem moeiteloos te ontluchten. 

Meer over de vulpompkar